Schalk Burger Droughtmaster_edited.jpg

SCHALK BURGER DROUGHTMASTERS

DROUGHTMASTERS

Hoekom / Why Droughtmasters

Sedert die skepping en deur al die tye heen tot waar die mens gevorder het vandag met die genade van die Almagtige het net een ding nog altyd konstant gebly naamlik VERANDERING.

The quest for a better life through the implementation of knowledge has driven the human being from a nomad in nature to people sitting in a space centre exploring Mars these days through technology. On the same planet there are still today nomad pastoralists herding their livestock to water and razing while in other countries Scientists are cloning the most efficient stud stock in their laboratories.

Taking these contraries into consideration one can understand that there are diverse livestock production system and the genetics around the world.

In ons huidige omstandighede in Suider-Afrika onder die heersende ekonomiese toestande vir stoet en kommersiële lewendehawe produsente, raak dit al moeiliker om proteïen vir menslike gebruik winsgewend te produseer. As gevolg hiervan is telers van genetika voortdurend opsoek na rasse en genetika wat vleis meer winsgewend en doeltreffend onder natuurlike toestande vir die plaaslike mark produseer.

Dit is interessant om daarop te let dat alle bestaande stoetbeesrasgenootskappe in S.A in hul voorstelling en bemarking van die ras daarop aanspraak maak dat hul ras oor al die eienskappe beskik wat die kommersiële beesboer en vleisbedryf tot voordeel strek. 

Die teendeel hiervan spreek vanself. ‘n Warboel van kruisteling (ondoelmatige vermeerdering van genetika) met swak prestasie indie kommersiële vleisbedryf is ‘n bewys hiervan.

Dit is ‘n feit dat die graan en ander voedselproduserende bedrywe in die wêreld oor die finansiële vermoë beskik om die beste genetici in diens te neem en oor die finansiële vermoë beskik om navorsings plase en instansies op te rig om die beste genetiese materiaal vir die bedryf beskikbaar te stel.

Die teenstelling in die RSA se stoetveebedryf is egter ‘n realiteit waar stoettelers en laag gesubsidieerde navorsings instansies, deesdae die taak moet verrig om die bedryf se genetika te probeer verbeter.

Die ekonomie van die vleisbedryf vereis dat boere beter genetika gebruik en bestuurspraktyke moet toepas om die bedryf winsgewend te hou. Hierdie is maar net een rede waarom telers en boere opsoek is na ‘n ras wat die vleisbedryf tot voordeel sal wees. Die ideale ras wat onder Suider-Afrikaanse toestande volhoubaar aan die bedryf se vereistes voldoen moet oor die volgende eienskappe beskik: 

  1. Die ras moet omgewings aangepas wees onder natuurlike omstandighede in die hele Suidelike Afrika.

  2. Die ras moet vrugbaar wees. (elke jaar kalf en weer herbeset)

  3. Genoeg melk hê om vyftig present van haar eie liggaamsmassa te speen met speentyd. (7 maande)

  4. Goed groei en ‘n goeie voeromsetverhouding hê in verhouding met volwasse liggaamsmassa. (op die veld en in die voerkraal)

  5. Moet oor goeie vleis kwaliteit beskik. (eindproduk)

  6. Moet goeie temperament hê.

Dit is algemene kennis dat in Suid-Afrika die Sanga en Indicus rasse die genetiese materiaal daarstel vir die moeder lyne in die beesbedryf. Uit hierdie twee moeder lyne het verskillende rasse en ras kombinasies ontstaan. Die ontwikkeling van die Bonsmara ras uit die Sanga moederlyn (Afrikaner) spreek vanself maar uit die Indicus (Brahman) moederlyn het daar ‘n segmentasie van ‘n klomp komposiete (saamgestelde) rasse ontstaan. Die ideal sou wees om al hierdie rasse saam te kon voeg wat basies oor al die funksionele eienskappe beskik om aan die kommersiële vleisbedryf se vereistes te voldoen.

Net soos die Bonsmara (Afrikaner of Sanga) in Suid-Afrika is daar in die vroeë 1900’s Australië ‘n ras ontwikkel onder natuurlike omstandighede wat met die van SA vergelyk, naamlik DROUGHTMASTER. Die ras het ontstaan uit ras kombinasies van die BRAHMAN en die Britse rasse naamlik die KORTHORING, HEREFORD, ROOI POENSKOP en NORTH DEVON (Lincoln Red) wat destyds die kommersiële vleisbedryf daar oorheers het. Die res is vandag in Australië geskiedenis, maat tot onlangs in SA ‘n ontdekking…

Die DROUGHTMASTER ras kombineer al die funksionele en ekonomiese eienskappe vir die Suider-Afrikaanse beesvleis produsent wat met ‘n ras wil boer wat uit die Brahman (Indicus) moederlyn ontwikkel is en oor die hele Suider- Afrika aangepas is.

Cattlemen all over Southern Africa who introduced Droughtmaster genetics are satisfied that the breed is making a big contribution to their herds. Giving a general thumbs-up to Africa Droughtmasters, they have highlighted several crucial advantages of the breed.

ADAPTIBLITY

Judging by report from farmers across Southern Africa the Droughtmaster has demonstrated its ability to adapt to a wide variety of climatic and vegetation types.

CALVING EFFICIENCY

Cattlemen have been particularly impressed with the cow-calf weight ratio at weaning. They also report increase preconception rates and agree that the Droughtmaster’s prepotency is outstanding. Report from feedlots and breeders who have conducted unofficial Phase C and D tests on young bulls indicate that the Droughtmaster’s performance is above average.

GOOD NEWS

Good news is that breeders of South Africa, Namibia and Botswana established the Africa Droughtmaster Cattle Breeders Society of Namibia which are managed by the Namibian Stud Breeders’ Association in Windhoek and integrated to Breed plan.

It is heartening to note how many stud breeders of other breeds have obtained Droughtmasters. The excellent results the Droughtmaster breed are achieving are promising.

Indien u belangstel om u wins per hektaar uit u beesboerdery te verhoog nooi ons u uit om deel te raak van die Droughtmaster GOLF in die Rooivleisbedryf in Suider-Afrika.

If you are interested in increasing your profit per hectare in your beef operation. We invite you to join the Droughtmaster WAVE in Southern Africa.

Besoek gerus ons webtuiste www.drouthtmasterafrica.co.za waar u al die nodige aansoekvorms en inligting kan aflaai of kontak gerus die Afrika Droughtmaster kantoor vir enige navrae en vorms.  Die kantoor sal u behulpsaam wees rakende enige navrae en registrasie.

efforts, we are able to assure you that all of our produce contains the healthy nutrients that normally get lost when foods are traditionally grown.